7 November Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 7 november 2017 houdt de Personeelsvereniging Aluchemie Rotterdam (PAR) haar jaarlijkse

 

Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 15.30 uur in Brasserie de Rotterdammer

Tijdens de vergadering zullen twee bestuursleden aftreden. Zij stellen zich niet beschikbaar voor een volgende termijn:

  • Ruud de Wilde – bestuurslid
  • Leo van der Elst – voorzitter

Nico Lammens is bereid gevonden om de functie van voorzitter op zich te nemen. Zijn kandidatuur wordt ondersteund door het bestuur.

Tegenkandidaten en kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot twee dagen voor de verkiezingen aanmelden bij de secretaris, Charles Klee. Kandidaatstelling zal moeten voldoen aan artikel 12 van het huishoudelijk reglement (www.par-online.nl). Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan zal geen verkiezing worden gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Tijdens de vergadering zullen de volgende agendapunten worden behandeld:

  1. Verslag vorige vergadering
  2. Jaaroverzicht secretaris
  3. Financieel verslag penningmeester
  4. Herverkiezing bestuursleden
  5. Vacature bestuursfunctie
  6. Komende activiteiten.
  7. Rondvraag

De stukken voor de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.

Namens het PAR-bestuur,

Leo van der Elst

Voorzitter PAR

HET GROTE ALUCHEMIE SINTERKLAASFEEST! Woensdag 29 November

Woensdag 29 november vanaf 17.00 uur viert Sint met zijn Pieten weer zijn verjaardag bij MonkeyTown in Spijkenisse. Kinderen en kleinkinderen van ALLE Aluchemisten zijn hiervoor uitgenodigd! Eten en drinken is er voor iedereen. WIFI aanwezig. (Groot)ouders van kinderen van 3 t/m 9 jaar kunnen via de website www.par-online.nl inschrijven voor gratis cadeautjes t/m € 25,-(uit het boek van Intertoys). Voor meer info mail naar info@par-online.nl

bestelformulier sinterklaas 2017 [klik op de link]
Klik HIER voor het Intertoys speelgoedboek