Contact Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds staat volledig los van de PAR maar als service naar de leden volgt onderstaand praktische informatie die is aangeleverd door het bestuur van het Sociaal Fonds.

Bestuur

Voorzitter            Peter van den Bogerd – directievertegenwoordiger  peter.vandenbogerd@aluchemie.com  Tel. 010-4727360

Secretaris            Hans van der Burgt  – gekozen lid hans.vanderburgt@aluchemie.com

Penningmeester  Jos ten Haaf  – gekozen lid jos.tenhaaf@aluchemie.com

Bestuurslid          Robert Taal               – directievertegenwoordiger

Bestuurslid          Frank Ouwenhand      – gekozen lid

De spelregels

De spelregels zijn heel eenvoudig: Het aanvraagformulier behoort volledig ingevuld te worden en moet samen met de nota, eventueel het (dokters)voorschrift en het antwoord van uw zorgverzekeraar ingestuurd te worden; ook als u geen vergoeding hebt ontvangen! Een kopie volstaat als een origineel naar de zorgverzekeraar is gestuurd.

Als u van te voren weet dat u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt dient u dit aan te tonen door een kopie van de polisvoorwaarden van uw verzekeringspakket mee te sturen samen met de namen van de verzekerden.

Let op: Het Sociaal Fonds ontvangt regelmatig declaraties van de deelnemers waarbij de spelregels niet altijd worden gevolgd. Regelmatig ontbreekt er informatie. Er kan dan geen uitkering worden gedaan en wordt de aanvraag teruggestuurd voor meer informatie.

Opsturen aanvraagformulier

Het aanvraagformulier met bijhorende nota en antwoord zorgverzekeraar dient te worden gestuurd naar:

Aluchemie t.a.v. Sociaal Fonds Oude Maasweg 80 3197 KJ Botlek-Rotterdam

Jaarlijkse bijdrage

De bijdrage bedraag €48,- per jaar.

De bijdrage door gepensioneerde deelnemers dient vóór het nieuwe kalenderjaar te worden gestort op rekening:

IBAN:  NL43 ABNA 0505523434 t.n.v. “Sociaal Fonds bij Aluchemie”           onder vermelding van “contributie 20xx”.

Voor werkende deelnemers wordt de bijdrage maandelijks verrekend met de salarisbetaling.