Oprichting PAR

De PAR heeft bij Aluchemie al een lange geschiedenis achter de rug. Onderstaand

vindt u stukje tekst uit het jubilieumboekje dat in 1975 is uitgegeven.

tekst uit het 12 ½ jubileumboekje:

Op 27 februari 1967 werd de Personeelsvereniging Aluchemie Rotterdam opgericht, kortweg

de PAR. De PAR groeide in korte tijd uit tot een bloeiende en initiatiefrijke vereniging.

Een greep slechts uit de vele activiteiten, die de PAR ontplooide en nog steeds ontplooid:

auto-puzzelritten, carnavalsmanifestaties, feestavonden, sinterklaasfeesten voor de kleintjes”.